Concediul de maternitate este un concediu medical care se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de către medicul de familie sau medicul specialist de onstetrica-ginecologie. Certificatul de concediu medical se prezintă angajatorului până în dată de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat, pentru că angajatorul să poată calcula și plăti indemnizația de maternitate. Certificatul de concediu medical se acordă pentru maxim 30 de zile și de aceea trebuie eliberat câte unul pentru fiecare luna din cele ce alcătuiesc concediul de maternitate.

De concediul și de indemnizația de maternitate nu poate beneficia decât mama naturală a copilului, adică femeia care a fost sau este însărcinată și femeia care este sau va fi lăuză.

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului de maternitate este de o lună, realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Concediul de maternitate are o durată maximă de 126 de zile fiind format din concediul pentru sarcină (numit și concediu prenatal) ce se acordă pentru o perioadă de 63 de zile înainte de naștere și din concediul pentru lăuzie (numit și concediul postnatal) ce se acordă pentru o perioada de 63 de zile după naștere. Concediile de sarcina și lauzie se pot compensa între ele în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lauzie să fie de 42 de zile calendaristice.

Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină începând cu luna a 6-a de sarcina.

Pe perioada concediului de maternitate femeia beneficiară a acestuia are dreptul la indemnizație de maternitate.

Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei care se află în concediu de maternitate. Această interdicție nu se aplică, însă, în cazul concedierii pentru motive ce intervin că urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii.

Salariatele aflate în concediu de maternitate al căror angajator nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment și ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le consideră că fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanța judecătorească competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în condițiile legii. Acțiunea în justiție a salariatei este scutită de taxa judiciară de timbru și de timbru judiciar. În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.

Legislație: Codul civil, Codul de procedură civilă, OUG 96/2003, OUG 158/2005, OUG 80/2013.

Av. Natalia Chiriac

Dacă ți s-a părut util acest articol, dă LIKE paginii noastre de Facebook, unde vei găsi și alte informații la fel de utile despre creșterea copilului.

Autor

Scrie un comentariu